Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Strona głowna  /  Opłata przedszkole
Opłata przedszkole

Przelew powinien zawierać następujące dane:

 

- Nazwa odbiorcy: Samorządowe Przedszkole w Oleszycach

- Nr rachunku : 38 9101 1026 2003 3700 1717 0021

- Kwota: ogółem (czesne+żywienie)

- Tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc (bieżący): czesne...... zł , żywienie...... zł

przykład:   Jan Kowalski, wrzesień 2020, czesne 47,00zł, żywienie 132,00zł

 

Tytułem należy oddzielnie podać kwotę za wyżywienie i kwotę za czesne 

Nie należy zaokrąglać kwot !

 

 

Opłaty za przedszkole w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach

 

WRZESIEŃ 2020

Numer

Czesne – należna kwota do zapłaty w zł

Żywienie – należna kwota do zapłaty w zł

1.

4,00

60,00

 

2.

47,00

132,00

 

3.

17,00

114,00

 

4.

3,00

54,00

 

5.

24,00

84,00

 

6.

11,00

40,00

 

7.

25,00

102,00

 

8.

35,00

114,00

 

9.

18,00

114,00

 

10.

55,00

114,00

 

11.

15,00

96,00

 

12.

-

-

 

13.

-

78,00

 

14.

-

-

 

15.

-

-

 

16.

19,00

120,00

 

17.

2,00

72,00

 

18.

24,00

108,00

 

19.

17,00

90,00

 

20.

8,00

96,00

 

21.

13,00

66,00

 

22.

18,00

126,00

 

23.

-

-

 

24.

5,00

90,00

 

25.

32,00

126,00

 

26.

9,00

84,00

 

27.

9,00

84,00

 

28.

55,00

132,00

 

29.

7,00

84,00

 

30.

-

-

 

31.

20,00

72,00

 

32.

8,00

78,00

 

33.

27,00

114,00

 

34.

10,00

114,00

 

35.

11,00

42,00

 

36.

35,00

114,00

 

37.

55,00

114,00

 

38.

11,00

66,00

 

39.

19,00

102,00

 

40.

2,00

78,00

 

41.

29,00

120,00

 

42.

3,00

72,00

 

43.

28,00

90,00

 

44.

36,00

90,00

 

45.

-

90,00

 

46.

1,00

66,00

 

47.

10,00

72,00

 

48.

32,00

90,00

 

49.

-

120,00

 

50.

-

120,00

 

51.

-

120,00

 

52.

5,00

66,00

 

53.

-

102,00

 

54.

36,00

132,00

 

55.

-

108,00

 

56.

-

126,00

 

57.

-

126,00

 

58.

-

60,00

 

59.

-

126,00

 

60.

-

108,00

 

61.

4,00

40,00

 

62.

-

90,00

 

63.

3,00

30,00

 

64.

-

48,00

 

65.

-

90,00

 

66.

15,00

102,00

 

67.

52,00

132,00

 

68.

-

120,00

 

69.

-

108,00

 

 

 

1. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6:30 – 16:00

 

2. Przedszkole prowadzi usługi dwojakiego rodzaju:

1) usługi bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie w zakresie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego, w godzinach od 8.00 do 13.00

2) usługi odpłatne stanowiące świadczenie wykraczające ponad podstawę programową

wychowania przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

 

3. Godzina usługi odpłatnej kosztuje kosztuje 1 zł.

 

4. Opłaty za wyżywienie i świadczenie usług dodatkowych dokonywane są z dołu w terminie  od 5-go do 15 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wnoszona.

 

5. Kwota do zapłaty za dany miesiąc zamieszczana będzie poniżej.

 


 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-04