Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022

 


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W OLESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 

 1. Cisek Miłosz

 2. Czajkowski Ksawery

 3. Dworak Hanna

 4. Dworak Jan

 5. Foryś Karol

 6. Frącik Liliana

 7. Gałas Maksymilian

 8. Gancarz Leo

 9. Gier Helena

 10. Gontarz Karol

 11. Gontarz Mikołaj

 12. Górecki Bartłomiej

 13. Harasymowicz Karol

 14. Jabłońska Iga

 15. Jabłoński Karol

 16. Jaremko Maja

 17. Jaskulecki Marcel

 18. Kopaczek Karolina

 19. Koper Fabian

 20. Kruk Antoni

 21. Kruk Jan

 22. Kurak Zuzanna

 23. Kutyła Filip

 24. Kutyła Lena

 25. Margas Karol

 26. Matyaszek Jagoda

 27. Matyaszek Szymon

 28. Mitan Stanisław

 29. Nicpoń Patrycja

 30. Nieckarz Daniel

 31. Nieckarz Julia

 32. Nieckarz Natalia

 33. Nieckarz Zuzanna

 34. Olejnik Jan

 35. Osiowy Krystian

 36. Paryniak Seweryn

 37. Perżydło Jagoda

 38. Puk Antoni

 39. Puk Jagoda

 40. Salach Karolina

 41. Serafin Aleksandra

 42. Sikora Filip

 43. Sitarz Kamila

 44. Skoczylas Nina

 45. Snopkowski Grzegorz

 46. Snopkowski Patryk

 47. Sopel Alan

 48. Sopel Joanna

 49. Sopel Karol

 50. Sopel Wiktoria

 51. Stadnyk Zuzanna

 52. Szyk Karol

 53. Tarnawska Emilia

 54. Uszkowski Wojciech

 55. Walicki Stanisław

 56. Zadworny Tadeusz

 57. Zawitkowski Wojciech

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym nie przyjmuje na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

 1. Bobecki Piotr

 2. Czaban Mateusz

 3. Czajkowski Miłosz

 4. Dworak Bernard

 5. Gałas Rozalia

 6. Gancarz Zuzanna

 7. Gelmuda Kinga

 8. Gółka Natan

 9. Henry Florian

 10. Hołubek Kornelia

 11. Igras Iga

 12. Jabłońska Zuzanna

 13. Jaskulecka Anna

 14. Kopciuch Aleksander

 15. Kwiatkowska Ola

 16. Kwiatkowski Szymon

 17. Matwijczak Zuzanna

 18. Olejnik Gabriel

 19. Olejnik Lidia

 20. Osiowy Franciszek

 21. Ozimek Bartosz

 22. Ożański Antoni

 23. Pizun Alicja

 24. Pizun Franciszek

 25. Richter Lena

 26. Sopel Jakub

 27. Sopel Mateusz

 28. Sopel Rafał

 29. Szydłowski Wojciech

 30. Święs Sabina

 31. Wróbel Milena

 

 

 1. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła – 20pkt

 2. Najwyższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła – 25pkt

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole posiada wolnych miejsc – 0

 2. Data podania do publicznej wiadomości – 19.04.2021r.


 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach

Lista kandydatów zakwalifikowanych uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 

 1. Bobecki Piotr

 2. Czaban Mateusz

 3. Czajkowski Miłosz

 4. Dworak Bernard

 5. Gałas Rozalia

 6. Gancarz Zuzanna

 7. Gelmuda Kinga

 8. Gier Helena

 9. Gółka Natan

 10. Harasymowicz Karol

 11. Henry Florian

 12. Hołubek Kornelia

 13. Igras Iga

 14. Jabłońska Zuzanna

 15. Jaskulecka Anna

 16. Kopciuch Aleksander

 17. Kwiatkowska Ola

 18. Kwiatkowski Szymon

 19. Matwijczak Zuzanna

 20. Olejnik Gabriel

 21. Olejnik Lidia

 22. Osiowy Franciszek

 23. Ozimek Bartosz

 24. Ożański Antoni

 25. Perżydło Jagoda

 26. Pizun Alicja

 27. Pizun Franciszek

 28. Richter Lena

 29. Snopkowski Grzegorz

 30. Sopel Jakub

 31. Sopel Mateusz

 32. Sopel Rafał

 33. Sysak Piotr

 34. Szydłowski Wojciech

 35. Świerk Lena

 36. Święs Sabina

 37. Wróbel Milena

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.

- druk do pobrania znajduje się na dole strony

 

Podpisane oświadczenie należy przekazać do przedszkola wrzucając do skrzynki na dokumenty w godzinach od 7-15

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia)

jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

 

Dnia 19.04.2021 roku podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

 


Rekrutacja Samorządowe Przedszkole


1. Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2021/2022:

 

 1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu na kolejny rok -od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

   

 2. Ustalenie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022–1 marca 2021 r.

   

 3. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -od dnia 2 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

   

 4. Praca komisji rekrutacyjnej –od dnia 2 kwietnia 2021 r. do dnia 8 kwietnia 2021 r.

   

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -dnia 9 kwietnia 2021 r.

   

 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia-od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.

   

 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -dnia 19 kwietnia 2021 r.

   

 8. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r.

   

 9. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy

   

 10. Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji -7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

   

 11. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców -7 dni od dnia otrzymania odwołania

   

 12. Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolu -17 maja 2021 r.


 


2. Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2021/2022:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

   

 2. Praca komisji rekrutacyjnej –od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r.

   

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -dnia 10 czerwca 2021 r.

   

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia-od dnia 11 czerwca 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

   

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -dnia 18 czerwca 2021 r.

   

 6. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r.

   

 7. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola –5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy

   

 8. Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji -7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

   

 9. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców -7 dni od dnia otrzymania odwołania


 

DO POBRANIA:

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

https://drive.google.com/file/d/1371bWPxWgKe0kD6sy8_BWJxcanp-p19Y/view?usp=sharing

 


 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

https://drive.google.com/file/d/1ZFHrkYI5FyidWCPbaZzn5DZP3jkZrM5X/view?usp=sharing

 


 

 

Wola przyjęcia 

https://drive.google.com/file/d/1zNb8KTt-A68ovyFYHcnZ_hkT-gCxnuVj/view?usp=sharing

 


 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-19