Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach

PROGRAM CZYTELNICZY

 

Nasze Przedszkole bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3000,00 zł.

Finansowy wkład własny: 750.00 zł.

Koszt całkowity: 3 750,00 zł.

Wsparcie finansowe obejmuje:

1.  Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat

2. Realizację działań promujących czytelnictwo:

 – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,

organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.


 

W ramach realizacj programu czytelniczego w roku szkolnym 2022/2023 grupa MOTYLKÓW rozpoczęła współpracę z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Oleszycach. Przed nami cykliczne spotkania z Panią Bibliotekarką Ireną Janiszkiewicz w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych małego przedszkolaka. 

W ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa realizowaliśmy zadania z projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury, którego celem głównym było rozwijanie i promowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Przedszkolaki z grupy „ Żabki” i ,,Sówki" wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – misia , który w roku szkolnym 2021/2022 odbywał czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak "zamieszkał" w kąciku czytelniczym. Razem z Misiem przedszkolaki realizowały kierunek polityki MEiN - Rozwijanie czytelnictwa poprzez: codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia.

Dzieci wykonały piękne zakładki do książek z sylwetą Małego misia

 

Następne działanie to udział w IV edycji projektu Biblioteka Przedszkolaka”.Połączona jest z zakładaniem minibibliotek w przedszkolach, z warsztatami plastycznymi oraz czytaniem generacyjnym z udziałem babć i dziadków.

Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.

  • Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanej książki typograficznej.

  • Każda inauguracja to wspólne czytanie książek z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.

  • Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność mini bibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.

  • Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.

  • Podczas kolejnych czytanek z udziałem babć i dziadków dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.

 

 

Kolejne zadanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa to udział w programie czytelniczym „ Czytanie ma moc” Autorem programu jest wydawnictwo Znak Emotikon

Główne cele programu to:

- rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania

- promocja czytelnictwa w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon

- rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak:współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie,

Program polega na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na realizacji przez grupy przedszkolne cyklu warsztatów w oparciu o przygotowane scenariusze i materiały.


 

Inne zadanie to udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „ Magiczna moc bajek” , którego celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

 


 

Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Oleszycach polegająca na wzajemnej wymianie informacji dotyczących wydarzeń promujących czytelnictwo organizowanych w przedszkolu i w bibliotece .Udział dzieci i nauczycieli w konkursach organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach.

Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych.

Przyjęcie zaproszenia od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach do udziału w projekcie „ Mała książka- Wielki człowiek” to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym . Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.


 

W ramach realizacji projektu założyliśmy Biblioteczkę Przedszkolaka ,z której korzystają wszystkie grupy przedszkolne. Pierwsze nowe książki zostały zakupione już 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Biblioteczka sukcesywnie powiększa się o nowe pozycje książkowe. 

Podczas Dobroczynnego Festiwalu Radości zorganizowanego w naszym przedszkolu dnia 7 września 2022 r. odbyła się wspaniała impreza dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym .Klaun Andzia i Dziczek opowiedziały bajkę o Królestwie Klaunolandii. Oprócz bajki było wiele atrakcji - skecze, zabawy i zamek dmuchany, duże bańki mydlane i strzelanie z łuku do smoka. Każda dziewczynka została pasowania na księżniczkę a chłopiec - na rycerza. 

Kolejne bajeczki zakupione do naszej Biblioteczki Przedszkolaka . Dzieci samodzielnie układały książeczki na półkach wg gatunków literackich: bajki, baśnie , legendy, encyklopedie, wiersze dla dzieci.


Miłą niespodzianką były bajeczki, które przedszkolaki mogły samodzielnie czytać wykorzystując „ Magiczne Pióro”.

 W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „ Moja ulubiona postać z bajki” - Pacynka, do którego zostały zaangażowane nie tylko dzieci ale i rodzice.


 


Przedszkolaki z grupy „ Sówki” wzięły udział w konkursie Pysi Zającówny” - stwórz ilustrację do bajeczki „Czemu się Gąska na Kaczkę dąsa” z serii „ Pożyteczne opowieści Pysi Zającówny”